SEO optimizacija – 23 savjeta kako optimizirati web stranicu

SEO optimizacija

SEO optimizacija je važan dio marketinške strategije za svaku web stranicu koja želi da bude vidljiva i da privuče posjetitelje iz pretraživača poput Googlea. Postoji mnogo različitih načina da se optimizira web stranica za SEO, ali ovaj blog će se fokusirati na neke od najvažnijih stvari koje treba uzeti u obzir.

Strukturirani i prilagođeni URL

Važno je imati dobro strukturirani i prilagođeni URL. URL mora biti kratak i jednostavan te sadržavati ključne riječi koje opisuju sadržaj web stranice. Također, treba izbjegavati korištenje nepotrebnih riječi i simbola u URL-u, kao što su “www” i “https” jer oni ne doprinose SEO optimizaciji.

Ključne riječi

Ključne riječi su izuzetno važne za SEO optimizaciju. To su riječi ili fraza koje ljudi koriste u pretraživačima kada traže određene informacije ili proizvode. Važno je da se ključne riječi koriste na odgovarajućim mjestima na web stranici, poput naslova, meta opisa i sadržaja stranice. Također, važno je da se koriste na prirodan način, bez previše ponavljanja ili “stucanja” ih u tekst.

Kvalitetan i relevantan sadržaj stranice

Sadržaj web stranice mora biti kvalitetan i relevantan za posjetitelje. To znači da sadržaj mora biti informativan, zanimljiv i pisan na jasan i razumljiv način. Također, treba paziti da se sadržaj redovito ažurira i da se pridaje pažnja SEO optimizaciji, koristeći ključne riječi na odgovarajućim mjestima.

META naslov i META opis

Treba imati dobro strukturiran i prilagođen meta naslov i meta opis. Meta naslov je ono što se pojavljuje u rezultatima pretraživanja kao naslov linka, dok je meta opis kratak opis sadržaja web stranice koji se pojavljuje ispod naslova. Oba ova elementa trebaju biti privlačna i sadržavati ključne riječi.

Backlinkovi

Kvaliteta i povezanost linkova (backlinkovi) koji vode ka vašoj web stranici. Google i drugi pretraživači koriste linkove kao “preporuke” za web stranice, pa je važno da imate kvalitetne linkove iz relevantnih i pouzdanih izvora. Također, treba paziti da web stranica ima dovoljno linkova iz unutrašnjih izvora, što pomaže u boljem rangiranju u pretraživačima.

Brzina web stranice

Važno je da web stranica brzo učitava. Pretraživači ne vole spore web stranice i mogu ih rangirati niže zbog toga. Stoga treba paziti da se web stranica optimizira za brže učitavanje, kroz stvari poput optimizacije slika i minifikacije CSS i JavaScript datoteka.

Struktura web stranice

Treba imati na umu da SEO nije samo o optimizaciji teksta na web stranici. Google i drugi pretraživači također razmatraju i druge stvari poput strukture web stranice i prisutnosti odgovarajućih meta podataka. To uključuje stvari poput strukture naslova (H1, H2, itd.), prisustva alt teksta za slike i prisustva XML sitemap-a. Sve te stvari pomažu pretraživačima da bolje razumiju sadržaj vaše web stranice i da je rangiraju više.

Prilagodba web stranice na mobilne uređaje

Važno je da vaša web stranica bude prilagođena za mobilne uređaje. Sve više ljudi koristi mobilne uređaje za pretraživanje interneta, pa je važno da vaša web stranica dobro izgleda i radi na tim uređajima. Google također favorizira web stranice koje su prilagođene za mobilne uređaje u svojim rezultatima pretraživanja, pa je važno da se pridaje pažnja ovome.

Dinamičnost web stranice

Treba imati na umu da je SEO dinamičan i da se stalno mijenja. Google i drugi pretraživači redovito ažuriraju svoje algoritme i pravila, pa je važno da se prati najnovije SEO trendove i da se web stranica redovito optimizira. To može uključivati ​​stvari poput poboljšanja sadržaja i strukture web stranice, kao i povećanje broja kvalitetnih linkova.

Struktura weba i jednostavna navigacija

Važno je da vaša web stranica ima dobru strukturu i da je lako navigirati. To pomaže pretraživačima da bolje razumiju sadržaj vaše web stranice i da je rangiraju više, ali također pomaže i posjetiteljima da lakše pronađu ono što traže na vašoj stranici. Koristite strukturu naslova i podnaslova da organizujete sadržaj i pomognete posjetiteljima da se lakše snalaze na vašoj stranici. Također, koristite menije i poveznice da omogućite lako navigiranje i da pomognete posjetiteljima da pronađu ono što traže.

Prisutnost na društvenim mrežama

Važno je da vaša web stranica ima dobru prisutnost na društvenim mrežama. To ne samo da pomaže u povećanju vidljivosti vaše web stranice, već također pomaže u povećanju broja posjetitelja i u poboljšanju SEO-a. Koristite društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn da podijelite sadržaj sa vaše web stranice i da privučete više posjetitelja. Također, nemojte zaboraviti da povežete vašu web stranicu s društvenim mrežama, što će pomoći u boljem rangiranju u pretraživačima.

Pridržavanje smjernica Google-a

Treba se pridržavati Googleovih pravila i smjernica za SEO. Google je najpopularniji pretraživač na svijetu i važno je da se pridržavate njihovih pravila i smjernica kako biste se pojavili u njihovim rezultatima pretraživanja. To uključuje stvari poput izbjegavanja korištenja takozvanih “crnih kapa” tehnika koje se koriste da bi se web stranica rangirala više, kao i izbjegavanje korištenja neodgovarajućih ključnih riječi ili lažnih meta podataka. Držite se Googleovih pravila i smjernica i vaša će web stranica imati bolje šanse za visoko rangiranje u njihovim rezultatima pretraživanja.

Lokalni SEO

Vaša web stranica treba imati dobru prisutnost u lokalnim rezultatima pretraživanja. Ako je vaša web stranica povezana s određenim lokacijama ili ako nudite lokalne proizvode ili usluge, važno je da se pojavite u lokalnim rezultatima pretraživanja. Google i drugi pretraživači imaju svoje algoritme za lokalno pretraživanje koji pomažu u rangiranju web stranica u lokalnim rezultatima. Stoga je važno da se pridržavate Googleovih smjernica za lokalno SEO, kao što su unošenje informacija o vašoj tvrtki u Google My Business i korištenje odgovarajućih lokalnih ključnih riječi u sadržaju vaše web stranice.

Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

Treba se pridržavati pravila o privatnosti i zaštiti podataka. Sve više ljudi je svjesno važnosti zaštite privatnosti i podataka na internetu, pa je važno da vaša web stranica to poštuje. To uključuje stvari poput imenovanja odgovorne osobe za zaštitu podataka, obavještavanja posjetitelja o tome kako se njihovi podaci koriste i kako se štite, te poštivanje svih relevantnih zakona o zaštiti podataka.

Prilagodba na druge pretraživače uz Google

Treba imati na umu da postoje različiti algoritmi za SEO koji se koriste od strane različitih pretraživača. Google je najpopularniji pretraživač na svijetu i najviše se fokusira na SEO optimizaciju za njega, ali postoje i drugi pretraživači poput Binga i Yandexa koji također imaju svoje algoritme za SEO. Stoga je važno da se pridržavate pravila i smjernica za SEO za sve relevantne pretraživače, kako bi se vaša web stranica pojavila što više u rezultatima pretraživanja.

SEO optimizacija svih stranica web-a

Važno je da se pridaje pažnja SEO optimizaciji na svim relevantnim stranicama vašeg sajta, a ne samo na početnoj stranici. Ako imate blog ili druge stranice na vašem sajtu, važno je da se one također optimiziraju za SEO i da privlače posjetitelje. To može uključivati ​​stvari poput korištenja odgovarajućih ključnih riječi, imenovanja strukturiranih naslova i podnaslova, te postavljanja poveznica ka drugim relevantnim stranicama na vašem sajta.

Prilagodba na lokalne pretraživače

Treba razmotriti optimizaciju za lokalne pretraživače, osim samo za Google. Iako Google ima najveći udio u tržištu pretraživača, postoje i drugi lokalni pretraživači koji su popularni u određenim dijelovima svijeta. Ako vaša web stranica ima lokalnu fokusiranost ili se fokusira na određeni tržišni segment, važno je da se pridaje pažnja optimizaciji za te lokalne pretraživače. To može uključivati ​​stvari poput unošenja informacija o vašoj tvrtki u lokalne direktorije i korištenja odgovarajućih lokalnih ključnih riječi u sadržaju vaše web stranice.

Glasovno pretraživanje

Treba razmotriti optimizaciju za glasovno pretraživanje. Sve više ljudi koristi glasovno pretraživanje putem uređaja poput Google Home ili Amazon Echo, pa je važno da vaša web stranica bude optimizirana za to. To uključuje stvari poput korištenja jasnih i kratkih meta naslova i opisa koji su lako čitljivi za glasovne asistente, te korištenja odgovarajućih ključnih riječi koje se odnose na glasovno pretraživanje.

Višejezičnost web stranice i SEO

Treba paziti na SEO optimizaciju za višejezične web stranice. Ako vaša web stranica sadrži sadržaj na više jezika, važno je da se pridaje pažnja SEO optimizaciji za svaki od tih jezika. To uključuje stvari poput korištenja odgovarajućih ključnih riječi i strukture naslova za svaki od tih jezika, te postavljanja poveznica između višejezičnih stranica na vašem sajtu.

SEO je dugoraočan proces

Treba imati na umu da je SEO dugoročan proces i da rezultati neće biti vidljivi odmah. Neke promjene u SEO-u mogu se vidjeti odmah, dok će druge trebati više vremena da se vidljive. Stoga je važno da se pridaje redovita pažnja SEO optimizaciji i da se redovito ažurira vaša web stranica s ciljem poboljšanja njezine vidljivosti u pretraživačima. Također, važno je da se prati i analizira SEO rezultate kako bi se vidjelo što je djelotvorno, a što manje djelotvorno u optimizaciji vaše web stranice.

Prilagodba za mobilne uređaje

Važno je da se vaša web stranica prilagodi za mobilne uređaje. Sve više ljudi koristi mobilne uređaje za pretraživanje interneta, pa je važno da vaša web stranica dobro izgleda i funkcionira na tim uređajima. To uključuje stvari poput korištenja odgovarajuće veličine teksta i slika, te lako navigiranje na web stranici s mobilnog uređaja. Google također ima svoj algoritam za mobilno pretraživanje koji se koristi za rangiranje web stranica u mobilnim rezultatima pretraživanja, pa je važno da se pridržavate njihovih smjernica za mobilno SEO.

Video pretraživanje

Treba razmotriti optimizaciju za video pretraživanje. Ako imate videozapise na vašoj web stranici, važno je da se ti videozapisi optimiziraju za SEO. To uključuje stvari poput korištenja odgovarajućih naslova i opisa za videozapise, te postavljanja poveznica ka tim videozapisima s drugih stranica na vašem sajtu. Google također ima svoj algoritam za video pretraživanje koji se koristi za rangiranje videozapisa u rezultatima pretraživanja, pa je važno da se pridržavate njihovih smjernica za video SEO.

Optimizacija za aplikacije

Treba razmotriti optimizaciju za aplikacije. Ako imate aplikaciju koja je povezana s vašom web stranicom ili koja sadrži podatke koji su dostupni preko web stranice, važno je da se ta aplikacija optimizira za SEO. To uključuje stvari poput korištenja odgovarajućih naslova i opisa za aplikaciju, te postavljanja poveznica ka aplikaciji s drugih stranica na vašem sajtu. Google također ima svoj algoritam za pretraživanje aplikacija koji se koristi za rangiranje aplikacija u rezultatima pretraživanja, pa je važno da se pridržavate njihovih smjernica za SEO optimizaciju aplikacija.

Ukratko, SEO optimizacija je važan dio marketinške strategije. SEO optimizacija zahtijeva vrijeme i trud, ali to se isplati na kraju kada se web stranica počne pojavljivati ​​na vrhu rezultata pretraživanja i privlači više posjetitelja. Koristeći ovih dvadesettri savjet, možete poboljšati SEO optimizaciju vaše web stranice i povećati njezinu vidljivost u pretraživačima. Važno je da se pridaje pažnja detaljima, kao što su strukturirani URL-ovi, ključne riječi, kvalitetan sadržaj, meta naslovi i opisi, kvalitetni linkovi, brzo učitavanje, prilagođenost za mobilne uređaje, prisutnost na društvenim mrežama, struktura i navigacija, te da se pridržavaju Googleova pravila i smjernica za SEO i lokalno SEO, te da se poštuju pravila koja su navedena u 23 točke ovog bloga.

O autoru

Davor Prpić

CEO - Digitalni asistent - Agencija za digitalni marketing i tvrtke Inteligentna kuća d.o.o. SEO optimizacija web stranice i web shop-a primaran je fokus tvrtke Digitalni asistent. Uz SEO optimizaciju i Google oglašavanje, Facebook i Instagram oglašavanje, te izrada web stranica i internet trgovina područja su djelovanja agencije. Uz vođenje agencije Davor Prpić sudjeluje u vođenju edukacija iz područja SEO optimizacije, Google analitike i Google oglašavanja,

Ostali blogovi

Izrada web stranica- od ideje do lansiranja

Izrada web stranica- od ideje do lansiranja

SadržajDizajn web straniceAlati za izradu web straniceZašto izabrati wordpress za izradu web stranice?Cijena izrade web straniceSEO optimizacija web stranice za pretraživačeIzbor i registracija domeneŠto nakon registracije domene? Izbor hostinga?Kako postaviti web...