Marketing Automatizacija

Osim financijskog utjecaja, tvrtke koje koriste marketing automatizaciju kažu da je najveća korist ušteda vremena. Prvi signali da je vašoj tvrtci potrebna marketing automatizacija  je taj da ne možete više upravljati poslovanjem putem proračunskih tablica,  Outlooka, Worda i Excela. Također ako znate da vam je potrebna personalizirani marketing prema korisnicima, a tvrtka ima toliko korisnika da više nije moguće održavati odnose 1 na 1 sa svim kupcima vama je potreban automatizirani marketing.

 

Marketing Automatizacija – četiri koraka

Da bi tvrtka bila spremna na marketing automatizacije potrebno je biti upoznat sa 4 koraka do implementacije a to su  prikupljanje podataka, segmentacija korisnika, izrada tijek procesa u software-u za marketing automatizaciju, te na kraju komunikacija sa korisnicima na više kanala komunikacije kao slanje newslettera, slanje SMS-a, poruka na Whatsapp, Viber, Faceboom Messanger i sl.

Prikupljanje podataka

Da bi prikupljali podatke moramo pratiti dolaske svih posjetilaca web-a i njihove aktivnosti. Kada software identificira web posjetioca prikuplja sve njegove interakcije sa našom web stranicom i prikuplja informacije o zemlji posjetioca, browseru, zadnje posjećene stranica i sl.

Segmentacija korisnika

Na osnovi sa koje stranice dolazi, da li je ostavio  e-mail ili ne, da li je pročitao naš newsletter, da li je bio već naš kupac i sl. možemo segmentirati korisnika tako da mu dodjeljujemo ocjene ili bodove. Na osnovu dodijeljenih ocjena ili bodova možemo imati personaliziran i ciljani pristup. 

.

Automatizirani procesi

Da bi mogli iskoristiti prikupljene i segmentirane podatke o pojedinom posjetiocu web stranice ili korisniku neophodno je definirati marketing procese. To znači da moramo točno znati što i kako komuniciramo sa pojedinim tipom korisnika i u kojem trenutku komuniciramo. Bez software-a za definiranje workflow-a ili automatiziranih procesa bio bi to vrlo iscrpljujući posao.

v

Kontaktiranje korisnika

Da bi ostvarili najbitnije ciljeve marketing automatizacije a to su angažiranje novih i zadržavanje postojećih korisnika neophodna je personalizirana i vremenski tempirana komunikacija sa potencijalnim i postojećim korisnicima putem emaila, newslettera, SMS-a, Vibera, Whatsapp ili pak Facebook Messenger poruka i sl.

Zašto Marketing Automatizacija?

%

prodaje putem emaila ili newslettera se ostvaruje ako je kampanja personalizirana

%

svjetskih tvrki koje posluju online imaju sustav marketing automatizacije

%

povećanje produktivnosti prodaje

%

smanjenje troškova marketinga