Želite biti na vrhu tražilice?

Besplatna SEO analiza

Kod izrade web stranice ili web dućana moramo se držati pravila kako treba izraditi stranicu a da ona bude jasna i razumljiva za Google robote koji svakodnevno provjeravaju više od 300 faktora pojedine web stranice ili internet trgovine. Kao rezultat ispravno provedenih pravila SEO optimizacije dobijemo da se naše ključne riječi bolje rangiraju od konkurencije, te da naš potencijalni korisnik lakše dolazi do našeg proizvoda ili usluge.

Ispunite obrazac i na mail ćemo Vam za dan ili dva poslati SEO analizu Vaše web stranice.

Želite biti na vrhu tražilice?

Besplatna SEO analiza

Ispunite obrazac i na mail ćemo Vam za dan ili dva poslati SEO analizu Vaše web stranice.

Kod izrade web stranice ili web dućana moramo se držati pravila kako treba izraditi stranicu a da ona bude jasna i razumljiva za Google robote koji svakodnevno provjeravaju više od 300 faktora pojedine web stranice ili internet trgovine. Kao rezultat ispravno provedenih pravila SEO optimizacije dobijemo da se naše ključne riječi bolje rangiraju od konkurencije, te da naš potencijalni korisnik lakše dolazi do našeg proizvoda ili usluge.

Proces

SEO optimizacija web stranice

SEO audit

SEO audit

Kao i kada odemo kod liječnika na pregled tako je neophodno sa vremena na vrijeme napraviti kompletan pregled web stranice da utvrdimo sve neispravnosti koje je neophodno ispraviti radi boljeg rangiranja web stranice ili web shopa na tražilici.

Ključne riječi

Strategija ključnih riječi

Bez dobro definirane Strategije ključne riječi nemoguće je zamisliti web stranicu, blog, digitalne oglase i sve vezano za digitalni marketing. Ustvari Stretegija ključnih riječi daje nam smjernice za kompletan sadržaj web-a, bloga i ostalih dijelova naše web stranice ili internet trgovine. 

Analiza konkurencije

Analiza konkurencije

Kod izbora strategije ključnih riječi veliku ulogu ima i analiza sadržaja weba, blogova, društvenih mreža naše konkurencije. Za analizu nam je neophodno doći do saznanja koje ključne riječi koristi konkurencija. Sa ovom tehnikom i saznanjima o konkurenciji jednostavniji nam je put stvaranja naše strategije ključnih riječi koja je temelj SEO optimizacije.

Content writting

Content ili sadržaj stranice

Za korisnika kao i za Search Engine Optimization bitan je zanimljiv, jedinstven i kvalitetan sadržaj. Također prilikom pisanja sadržaja moramo se pridržavati elemenata iz Strategije ključnih riječi, te moramo paziti na strukturu naslova i podnaslova, te na sve ostale faktore SEO optimizacije. 

on-site SEO

On-site SEO

Da bi na tražilici mogli zauzeti što bolje mjesto po pojedinim ključnim riječima naša web stranica, blog i ostali content sadržaj moraju biti postavljeni po pravilima struke i prema SEO auditu. Kada imamo ispred sebe kompletan SEO audit tek tada možemo krenuti sa tehničkim ispravkama web stranice od naslova, META naslova i opisa, robots.txt i XML sitemap datoteke, …

Link building

Link building

Link Building je tehnika dobivanja linkova sa drugih  web stranica koji vode na našu web stranicu. Link Building osim ogromnog utjecaja na SEO optimizaciju naše stranice vrlo je zahtjevna i složena tehnika. Naime za što bolje rangiranje na tražilicama po pojedinoj ključnoj riječi vrlo je bitno da naša stranica ima što više vanjskih poveznica ili link buildinga, ali treba uzeti u obzir da svi linkovi ne vrijede jednako. 

SEO optimizacija web stranice

Zašto je SEO optimizacija web stranice neophodna?

Zato što dugoročno donosi posjetioce na web a samim time i prihod Vašoj tvrtki. Ali odgovor na pitanje kako doći na vrh tražilice je malo manje jednostavan.

Osnovnih 5 točaka SEO optimizacije (Search Engine Optimization)

1.) Analizirati da li je sadašnja stranica SEO optimizirana

2.) Ako je SEO optimizirana odličan start a ako nije onda treba tehnički „posložiti“ web stranicu prema SEO pravilima

3.) Pridržavati se Strategije ključnih riječi ili ako je nemate obavezno izraditi

4.) Analizirati konkurente prema ključnim riječima, backlinkovima, reffering domenama, PPC oglašavanjima (Adwords, Facebook, Instagram, …), objavama na društvenim mrežama, ….

5.) Sadržaj, sadržaj sadržaj – jedinstven i kvalitetan. Naravno i dobro SEO optimiziran. Kod ove točke blog je kralj koji Vam otvara vrata vrha tražilice.

SEO analiza

Koje su najčešće SEO pogreške?

Analizirajući veliki broj web stranica Digitalni asistent – agencija za digitalni marketing iz Zagreba uočila je osnovne on-site i off-site SEO (Search Engine Optimization ) pogrešake koje mogu dovesti do loše pozicije na Google tražilici:

a) uopće nemamo ili imamo 2 i više H1 naslova po web stranici

b) nemamo postavljene META opise

c) imamo duplicirani sadržaj na web stranici

d) imamo prepisani „ukradeni“ sadržaj sa drugih stranica

e) nemamo postavljen jezik stranice

f) imamo vrlo lošu brzinu stranice

g) nemamo optimizirane slike na web stranici …. i sl.

SEO analiza
SEO optimizacija rezultati

Što očekivati nakon SEO optimizacije?

SEO optimizacija je kontinuirani rad na svojoj web stranici koja dugoročno na naš web donosi kvalitetne posjetioce koji su zainteresirani za naš proizvod ili uslugu. Za razliku od oglašavanja na Google Adwords ili npr. Facebooku SEO optimizacija svoje prve rezultate po pravilu donosi 4-8 mjeseci nakon osnovnog SEO podešavanja kada primjećujemo nagli porast organskog prometa na internet stranici ili Internet trgovini, te naše ključne riječi na prvoj stranici na tražilicama.

Ključni koraci do optimiziranja postojeće stranice bi bili:

 • Izrada SEO audita stranice (dubinska analiza)
 • Izrada strategije ključnih riječi
 • Analiza konkurenata na osnovu ključnih riječi
 • Podešavanje sadržaja na web stranici prema keywoard strategiji
 • Ispravak tehničkih SEO problema
 • Pisanje kvalitetnog bloga uz prethodnu detaljnu keyword analizu i analizu SEO optimizacije (WDF/IDF analiza, pregled strukture naslova, ključnih riječi, linkova ….)
 • Rad na strategiji backlinka i održavanje SEO site-a (povećanje autoriteta stranice)
FAktori rangiranja SEO optimizacija

Osnovni faktori rangiranja na web tražilici

Da bi stranica bila SEO optimizirana a samim time i naše ključne riječi bile pri vrhu tražilice moramo zadovoljiti većinu od Google ranking faktora. Tako neki od bitnijih faktora su dobro posloženi naslovi (H1, H2, H3, …), Titla TAG i META opisi, dobro podešen Anchor tekst, ispravno postavljen robots.txt datoteka kao i XML-sitemap, cannonical tag-a, htcaccess-a, ….. Gore navedene tehničke faktore nazivamo on-site SEO ili tehnički SEO.

Uz dobro tehnički posložen SEO bitan faktor rangiranja je i koliki je autoritet stranice, tj. koliko Google vrednuje našu stranicu. Da bi naša stranica stekla autoritet potrebno je imati što više poveznica sa drugih web stranica na naš web. Te poveznice ili linkove sa drugih domena na naš web zovemo backlinkovi.    

FAktori rangiranja SEO optimizacija

Ključne riječi

Prilikom izrade web stranici naša osnovna želja je da našu stranicu vide i posjete potencijalni kupci. Najjednostavniji način ostvarenja naših želja je da korisnik u tražilicu utipka željeni pojam ili ključnu riječ a da Google pretraživač na prvo mjesto postavi našu web stranicu. Da bi se dogodio takav scenarij neophodna je izrada Strategije ključnih riječi kod izrade ili rekonstrukcije web stranice ili web dućana. Strategija je ustvari dokument koji sadrži sve najbitnije ključne riječi za koje bi mi htjeli biti na samom vrhu tražilice. Da bi odredili za koju ključnu riječ želimo biti u vrhu pretraživača moramo točno znati koliko je tražena ta riječ na tržištu na koje želimo plasirati proizvod ili uslugu, te koliko je teško sa tom ključnom riječi doći na prvo mjesto tražilice. Detaljnije o ključnim riječima pogledajte blog OVDJE

META naslovi i opisi

Kada dajete oglas na Google Adwords ili Facebook tada upisujete naslov oglasa i tekst oglasa. Identično trebate napraviti i sa svakom stranicom svog web-a. Svaka stranica treba imati Title TAG ili naslov stranice koji nam jasno i kratko kazuje što se nalazi na toj stranici na našem web-u. Također svaka stranica bi trebala imati i META opis ili kratak opis onoga o čemu se radi na stranici. Sa Title TAG-ovima i META opisima pomažemo korisnicima radi lakšeg snalaženja kod tražilice, ali i Google robotima da bolje shvate o čemu se radi na našoj stranici.

Search Console i datoteke

Da bi mogli oupće voditi brigu o SEO optimizaciji neophodno je našu domenu uključiti u Google Search Console i na taj način imati na jednom mjestu kompletnu dijagnostiku web stranice. Nakon što se spojimo sa Google Search Console potrebno je dobro definirati datoteke kao robots.txt i sitemaop datoteka. Uz dijagnostiku o stanju on-site SEO-a web stranice Search Console nam pruža i uvid o ključnim riječima koje traže naši potencijalnu posjetioci web stranice.

Naslovi su također bitni za SEO

Kao i kod knjige ili novinskih članaka tako i svaka web stranica radi lakšeg snalaženja mora imati osnovnu strukturu. Osim prvenstveno lakšeg snalaženja korisnika naslovi su izuzetno bitni i za Google robote kojima je ovo bitan faktor (od 300-tinjak faktora) po kojima Google točno može razumjeti čime se vaša tvrtka bavi, koji su Vaši proizvodi i usluge, te kojoj poslovnoj niši pripadate. Kada Vas Google ispravno razumije tada i vaše izabrane ključne riječi dolaze na sam vrh pretraživača.

Optimizacija slika

Optimizacijom slika cilj je postići da se u što većoj mjeri smanji veličina slikovnih datoteka bez smanjivanja kvalitete, sve u svrhu bržeg učitavanja stranice. Tijekom SEO optimizacije slika važno upisati zamjenski tekst unutar alt taga te naslov unutar title taga. Ključnim riječima koje precizno opisuju slike moguće je postići bolje pozicioniranje na tražilici, ali i slike će se nakon toga moći pretraživati klikom na opciji „Slike“ na tražilici. Zamjenski tekst unutar alt taga osim što omogućuje bolje rangiranje na tražilici pomoći će korisnicima ako im se iz nekog razloga ne bude učitala slika te se prikazati kao opis na mjestu gdje se nalazi slika.

Brzina stranice i Web Vitals

Kao što su faktori po kojima Google prati stranicu meta opisi, naslovi i drugi tehnički SEO faktori tako bitan faktor za Google ali i za korisnika koliko je brza web stranica ili web dućan. Sa korisničke strane nemamo strpljenje čekati sporo učitavanje stranice. Tako i Google promatra koliko Vam se brzo učitava mobilna stranica. Niz faktora utječe na brzinu stranice od mjesta gdje se nalazi Vaš web (hosting), preko optimiziranih slika i video sadržaja, podešenih css-ova i sl.

Content writting

Optimizacija web stranice i pisanje sadržaja – Content Writting

Za korisnika kao i za Search Engine Optimization bitan je zanimljiv, jedinstven i kvalitetan sadržaj. Također prilikom pisanja sadržaja moramo se pridržavati elemenata iz Strategije ključnih riječi, te moramo paziti na strukturu naslova i podnaslova, te na sve ostale faktore SEO optimizacije. Smjernice za sadržaj bile bi:

 • Brinite da u sadržaju jedne stranice bude više od 1000 riječi
 • Koristite stiliziranje teksta (bold, italic, …)
 • vodite računa o dužini paragrafa
 • brinite o ključnim riječima unutar teksta
 • stil teksta mora biti prilagođen korisniku nikako pisan za Google robote
 • slike, video i ikonografije obogaćuju sadržaj
 • brinite o internim linkovima na povezan dijelove unutar web stranice
 • korisno je pridržavati se pravila WDF IDF analize teksta

Struktura web stranice je bitna za optimizaciju za tražilice

Kod izrade ili redizajna web stranice ili web shop-a moramo točno poznavati strukturu našeg web-a da možemo  Google-ove botove ili robote točno navoditi. Prije svega ovdje je bitno ispravno postaviti robots.txt datoteku, te xml-sitemap kao i preavilno podesiti URL-ove stranice. Dobro podešena i optimizirana struktura olakšava Google-u da točno odredi nišu našeg poslovanja, a to dovodi do najbitnije stvari SEO optimizacije a to je dolazak sa što više ključnih riječi na vrh tražilice.

Najbitniji alat za podešavanje strukture stranice i jasno postavljanje strukture je Google Search Console koji uz postavljanje xml-sitemap otkriva nam kako Google promatra našu web stranicu ili web shop.

Također dobro podešena struktura web stranice omogućava da imamo točan nadzor na raspored autoriteta naše web stranice tzv. „link juice“ na pod stranice unutar web-a. Što je bolje i ispravnije raspoređen autoritet centralne stranice na ostale stranice unutar web-a tada ćemo imati više ključnih riječi na tražilicama.

XML sitemap

Backlink, autoritet stranice

Off-site SEO

Da bi naša web stranica imala što bolje rezultate ili veći autoritet kod Google-a koji se mjeri u skali od 1 do 100 neophodno je imati backlinkove ili linkove sa nekih drugih domena (web stranica) na našu web stranicu ili Internet dućan. Što je domena koja upućuje na naš web autoritativnija to i autoritet naše web stranice raste. Što to ustvari znači za naš web? Zamislimo situaciju da u jednom trenutku npr. CNN na svojim web stranicama upućuje na naš web ( postavi tzv. backlink ). Za našu web stranicu to bi dugoročno jako puno značilo iz razloga jer bi neke ključne riječi koje su bile na npr. drugoj stranici na tražilicama došle nakon mjesec ili dva možda i na prve tri pozicije. Tada broj kvalitetnih posjetitelja weba naglo raste pogotovo ako su bitne ključne riječi došle na vrh Google tražilice, tj. ključne riječi koje imaju veliki mjesečni volumen pretrage.

Kod baclinkova na našu web stranicu treba konstantno imati nadzor jer nisu svi backlinkovi jednaki i nisu svi dobrodošli. Ponekad se događa da naša web stranica dobije neželjeni backlink od stranice koja se bavi nekim nedozvoljenim poslovanjem ili je na crnoj Google listi. Ukoliko to ne javimo Googlu putem Google Search Console može nam slijediti penalizacija i veliki pad broja posjetioca na našu web stranicu što rezultira padom prihoda tvrtke. Popularnost linka tražilice – Kako bi se postigla se izvela dobra SEO optimizacija najvažnija stavka je imati dobar sadržaj te i u slučaju popularnosti linka predstavlja najvažniju stavku. Kako bi popularnost linka bila veća potrebno je imati koristan ili zanimljiv sadržaj zbog kojeg će druge web stranice htjeti postaviti link Vaše stranice („backlink“). Kao rezultat postavljanja backlinka na druge web stranice je rast popularnosti i pozicije na tražilici te je putem toga moguće i privući nove posjetitelje i potencijalne klijente na Vašoj stranici. Isto tako, popularnost linka moguće je postići ako se zamole stranice koje u svojem sadržaju spominju Vašu da prilikom spominjanja postave link Vaše web stranice ili samostalnom postavljanjem linka na određene objave s relevantnim sadržajem za koji možete ponuditi sadržaj i objašnjenje s Vaše stranice.

Backlinks i off-site seo

Anchor text

Važna stavka kod backlinkova je da oni u svojem linku imaju anchor text, odnosno da im se u linku nalazi ključna riječ koja vodi na Vašu stranicu. Ključna riječ u linku trebala bi biti povezana sa sadržajem na Vašoj stranici te ga jasno opisivati.

PR marketing i SEO

Vrlo važan dio backlink (ili linka sa druge stranice na našu) strategije donose nam PR marketing aktivnosti jer nam dugoročno na osnovu povećanja autoriteta stranice donose veći broj posjeta na našu stranicu a samim time i boljih rezultata prodaje naše usluge ili proizvoda

Blog i SEO

Uz kontinuirano donošenje svježih informacija iz područja kojim se bavimo osnovna svrha pisanja bloga iz kuta SEO strategije je planski dovođenje pojedinog keyworda na što bolju poziciju na tražilicama. Da bi počeli pisati blog neophodno je istražiti keyworde po volumenu mjesečne pretrage za koje želimo bolje rezultate na tražilicama. Također blog na može jako pomoći i kod prikupljanja što kvalitetnijih backlinkova sa portala ili Internet stranica. Ukoliko napišemo kvalitetan i jedinstven blog zašto ne informirati portale i stranice koje se bave tematikom koju smo obradili da objave naš blog na svojim stranicama. Uz PR marketing na taj način možemo prikupiti i link koji nam je bitan za izgradnju autoriteta stranice koji na kraju dovodi do povećanja prodaje i prihoda.

[dnxte_logo_carousel_parent dnxt_carousel_loop=”on” dnxt_carousel_breakpoint_desktop=”6″ dnxt_carousel_arrow_margin=”||||false|false” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/verlag-dashofer.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Lib.hr_.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Kognosko.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/argus-grupa.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/corda-projekt.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Mototourseurope.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Rent-a-boat-zadar-logo.png” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/LOgo-Edukacentar.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Logo-Dream-in-Dalmatia.png” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Logo-Highlander.png” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Logo-Poliklinika-Binova.png” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Logo-Hotel-Delfin-Zadar.png” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][dnxte_logo_carousel_child logo_carousel_image=”https://digitalni-asistent.hr/wp-content/uploads/2021/12/Post-For-Rent-Logo.jpg” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dnxte_logo_carousel_child][/dnxte_logo_carousel_parent]